Szkolenie obejmuje 900 godzin zajęć w ramach szkoły terapii oraz 360godzin stażu klinicznego samodzielnie realizowanego przez uczestnika kursu w trakcie trwania szkolenia. Łącznie jest to 1260 godzin szkoleniowych.

W ramach zajęć prowadzonych w szkole obydwa się:

  • 580 godzin dydaktycznych szkolenia teoretycznego w formie wykładów i praktycznego w formie warsztatów. W tym rozszerzony 140 godzinny moduł z terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń seksualnych.
  • 200 godzin superwizji klinicznej.
  • 120 godzin zajęć rozwoju osobistego.
Zajęcia ogólnoterapeutyczne w TPB Liczba godzin
Wprowadzenie do TPB 20
Psychopatologia 40
Psychopatologia dzieci i młodzieży 20
Konceptualizacja 20
Techniki poznawcze 20
Techniki behawioralne 10
Techniki doświadczeniowe w terapii poznawczo-behawioralnej 10
Zaburzenia afektywne 20
Zaburzenia depresyjne: model integracyjny 20
Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych: napady paniki, agorafobia, fobie proste 10
Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych: zespół lęku uogólnionego 10
Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych: fobia społeczna 10
Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych: zaburzenie obsesyjno-kompulsywne 10
PTSD 15
Zaburzenia snu 5
Zaburzenia osobowości 20
Terapia poznawczo-behawioralna psychoz 20
Zaburzenia odżywiania 10
Zaburzenia dzieci i młodzieży: zaburzenia lękowe, depresja, zaburzenia zachowania 30
Terapia poznawczo-behawioralna uzależnień 20
 

TPB „trzeciej fali”

 
Wprowadzenie do terapii metapoznawczej 20
Wprowadzenie do mindfulness 20
Wprowadzenie do terapii schematów 20
Terapia schematów 2 20
Terapia schematów 3 20
 

Zaburzenia seksualne

 
Poznawczy model dysfunkcji: dysfunkcje seksualne mężczyzn 20
Poznawczy model dysfunkcji: dysfunkcje seksualne kobiet 20
Specyfika pracy z osobami LGBT 10
Dysforia płciowa 10
Hiperseksualność (seksoholizm) 20
Terapia populacji specjalnych: parafilie, sprawcy przemocy seksualnej 20
Problematyka pracy seksuologicznej z dziećmi i młodzieżą 20
Całościowa terapia partnerska 20
 

Zajęcia pracy własnej

 
Trening interpersonalny 40
Ja w roli terapeuty 20
Schematy emocjonalne w pracy terapeuty 20
Warsztat treningowy „Seksualność profesjonalna – moja seksualność” 40
   
Superwizje 200
   
Suma godzin szkoleniowych w Ośrodku 900
   
 

Staż kliniczny (realizowany samodzielnie przez osobę szkolącą się)

 
Psychiatryczny staż kliniczny odbywany w oddziale psychiatrii całodobowej lub w izbie przyjęć przy oddziale psychiatrycznym całodobowym lub psychiatrycznym oddziale dziennym 120
Staż kliniczny rozumiany jako praca kliniczna pod opieką merytoryczną psychiatry lub psychologa klinicznego lub certyfikowanego psychoterapeuty lub ordynatora oddziału w placówce prowadzącej postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne osób z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi 240
   
Suma godzin całości szkolenia 1260