Szkolenie obejmuje 900 godzin zajęć w ramach szkoły terapii oraz 360godzin stażu klinicznego samodzielnie realizowanego przez uczestnika kursu w trakcie trwania szkolenia. Łącznie jest to 1260 godzin szkoleniowych.

W ramach zajęć prowadzonych w szkole obydwa się:

  • 600 godzin dydaktycznych szkolenia teoretycznego w formie wykładów i praktycznego w formie warsztatów. W tym rozszerzony 140 godzinny moduł z terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń seksualnych.
  • 200 godzin superwizji klinicznej.
  • 100 godzin zajęć rozwoju osobistego.
Zajęcia ogólnoterapeutyczne w TPB
Wprowadzenie do TPB
Psychopatologia
Psychopatologia dzieci i młodzieży
Konceptualizacja
Techniki poznawcze
Techniki behawioralne
Techniki doświadczeniowe w terapii poznawczo-behawioralnej
Zaburzenia afektywne
Zaburzenia depresyjne: model integracyjny
Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych: napady paniki, agorafobia, fobie proste
Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych: zespół lęku uogólnionego
Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych: fobia społeczna
Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych: zaburzenie obsesyjno-kompulsywne
PTSD
Zaburzenia snu
Zaburzenia osobowości
Terapia poznawczo-behawioralna psychoz
Zaburzenia odżywiania
Zaburzenia dzieci i młodzieży: zaburzenia lękowe, depresja, zaburzenia zachowania
Terapia poznawczo-behawioralna uzależnień
 

TPB „trzeciej fali”

Wprowadzenie do terapii metapoznawczej
Wprowadzenie do mindfulness
Wprowadzenie do DBT
Wprowadzenie do terapii schematów
Terapia schematów 2
Terapia schematów 3
 

Zaburzenia seksualne

 
Poznawczy model dysfunkcji: dysfunkcje seksualne mężczyzn
Poznawczy model dysfunkcji: dysfunkcje seksualne kobiet
Specyfika pracy z osobami LGBT
Dysforia płciowa
Hiperseksualność (seksoholizm)
Terapia populacji specjalnych: parafilie, sprawcy przemocy seksualnej
Problematyka pracy seksuologicznej z dziećmi i młodzieżą
Całościowa terapia partnerska
 

Zajęcia pracy własnej

Trening interpersonalny
Ja w roli terapeuty
Schematy emocjonalne w pracy terapeuty
Warsztat treningowy „Seksualność profesjonalna – moja seksualność”
Superwizje
Suma godzin szkoleniowych w Ośrodku 900
 

Staż kliniczny (realizowany samodzielnie przez osobę szkolącą się)

Psychiatryczny staż kliniczny odbywany w oddziale psychiatrii całodobowej lub w izbie przyjęć przy oddziale psychiatrycznym całodobowym lub psychiatrycznym oddziale dziennym 120 godz.
Staż kliniczny rozumiany jako praca kliniczna pod opieką merytoryczną psychiatry lub psychologa klinicznego lub certyfikowanego psychoterapeuty lub ordynatora oddziału w placówce prowadzącej postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne osób z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi 240 godz.
Suma godzin całości szkolenia 1260