Informacje dla kandydatów na 4letnie szkolenie
z psychoterapii poznawczo-behawioralnej

Kurs w Gdańsku rozpoczął się w październiku 2020

Kurs w Warszawie rozpoczął się w październiku 2020

Kurs w Krakowie rozpoczął się we wrześniu 2020

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że na jesieni bieżącego roku rozpoczynamy prowadzenie szkoleń w psychoterapii poznawczo-behawioralnej w trzech miastach – w Krakowie, w Gdańsku i w Warszawie.

Szkolenia rozpoczęły się na jesieni 2020 roku. Pandemia opóźniła część naszych działań lecz sprawne działania pozwoliły nam wystartować zgodnie z planem.

Szkolenia trwają 4 lata i po ukończeniu uprawniają do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego nadawany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej.  Instytut Poznawczy posiada rekomendację od Towarzystwa, czyli spełnia wszelkie wymagania i standardy Towarzystwa.

Ponadto absolwenci szkolenia uzyskają 300 punktów dydaktycznych na drodze do starania się o Certyfikat Seksuologa Klinicznego nadawany przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne.

Integralną częścią szkolenia jest moduł poświęcony psychoterapii zaburzeń seksualnych. Przygotowuje on do pracy terapeutycznej z najczęściej zgłaszanymi w gabinetach psychoterapeutów problemami w obrębie seksualności.

Skrót programu szkolenia:

Moduły zajęciowe l. godz.
Zajęcia ogólnoterapeutyczne w TPB 340
TPB „trzeciej fali” 100
Zaburzenia seksualne 140
Zajęcia pracy własnej 120
Superwizje 200
   
Suma godzin szkoleniowych w Ośrodku 900
   
Staż kliniczny
(realizowany samodzielnie przez osobę szkolącą się)
360
   
Suma godzin całości szkolenia 1260

Procedura rekrutacyjna:

 • Podstawowe warunki przyjęcia na szkolenie z psychoterapii organizowane przez Instytut Poznawczy:
  • Szkolenie jest przeznaczone dla osób z wykształceniem wyższym, dyplomem magistra lub równoważnym bądź wyższym, który został uzyskany na kierunkach kształcenia wskazanych w aktualnie obowiązujących przepisach regulujących udzielanie świadczeń gwarantowanych z zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (osoby z dyplomem z psychologii, pedagogiki, resocjalizacji i pielęgniarstwa oraz lekarze).
  • W pierwszej kolejności na kurs będą kwalifikowane osoby z tytułem magistra psychologii lub lekarze medycyny ze specjalizacją w psychiatrii lub w trakcie tej specjalizacji.

 • Proces kwalifikacji:
  • Kandydaci powinni złożyć za pośrednictwem poczty email kopie poświadczające uzyskanie wykształcenia, życiorys zawodowy, ankietę zgłoszeniową oraz wpłacić opłatę rekrutacyjną.
  • Kierownik szkolenia wraz z Radą Szkoły podejmują decyzję o uznaniu kwalifikacji kandydatów.
  • Po ocenie na podstawie dokumentów kandydaci zostaną proszeni o odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z kierownikiem szkolenia.
  • W niektórych przypadkach Szkoła będzie prosiła kandydatów o podejście do egzaminu wstępnego. Procedura ta może być zastosowana zwłaszcza wobec kandydatów niebędących psychologami lub specjalistami psychiatrami.
  • O przyjęciu na szkolenie decyduje kierownik szkolenia wraz z Radą Szkoły na podstawie dokumentacji, wyniku rozmowy kwalifikacyjnej i wyniku ewentualnego egzaminu.
  • Data rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń oraz data zakończenia kwalifikacji będą podane wraz z rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego.
  • Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
  • Kandydaci zostaną poinformowani najpóźniej w ciągu 10 dni od zakończenia procesu rekrutacji o wyniku kwalifikacji za pośrednictwem poczty email na adres podany w ankiecie zgłoszeniowej.

UWAGA!
osoby zainteresowane udziałem w kursie dokonują zgłoszenia wysyłając ankietę zgłoszeniową (do pobrania tutaj) oraz CV na email biuro@instytutpoznawczy.edu.pl
Resztę dokumentów będziemy prosić w dalszej kolejności.

 
Najbliższe edycje szkolenia zwolnione są z opłaty rekrutacyjnej.