Opłaty za 4letni kurs psychoterapii w Instytucie Poznawczym

1. rok – 9600zł:

         – 9 zjazdów po 20h (9x 900zł)

         – 1 zjazd 40h (1500zł płatne w 2 ratach po 750zł)

2. rok – 9600zł:

         – 9 zjazdów po 20h (9x 900zł)

         – 1 zjazd 40h (1500zł płatne w 2 ratach po 750zł)

3. rok – 9900zł:

         – 11 zjazdów po 20h (10 x 900zł)

4. rok – 10800zł:

         – 12 zjazdów po 20h (10 x 900zł)

Koszt całego kursu – 39900zł

(1h = godzina dydaktyczna, czyli 45min zegarowych)

Po zakwalifikowaniu do udziału w kursie należy w ciągu 5 dni wnieść opłatę 900zł. Będzie ona stanowiła kaucję, którą rozliczymy na pokrycie kosztu za ostatni zjazd kursu. Opłaty za każdy zjazd trwający 20h są płatne najpóźniej do 7 dni przed terminem zjazdu. Zjazdy trwające 40h będą płatne w dwóch ratach po 750zł – pierwsza rata do 7 dni przed terminem zjazdu, druga rata w terminie do 5. dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego.

Możliwe jest wniesienie opłaty za rok nauki z góry w terminie do 14 dni przed datą pierwszego zjazdu w danym roku nauki. W przypadku opłaty rocznej obowiązuje 10% zniżki.

Opłaty dodatkowe:

– 200zł opłata rekrutacyjna

– 100zł rocznie – składka członkowska PTTPB (płatne na konto Towarzystwa)

– opłata za powtarzanie zajęć w razie przekroczenia limitu nieobecności – zgodnie z ceną całego (20h) powtarzanego zjazdu

– 300zł poprawa egzaminu teoretycznego po 2 roku szkolenia

– 1500zł opłata za procedurę egzaminacyjną po zakończeniu kursu

– 1500zł opłata za poprawę całego egzaminu końcowego

– 300zł ponowne sprawdzenie 1 przypadku / 1 nagrania do egzaminu końcowego

– 200zł opłata za 1h dodatkowej superwizji indywidualnej

Podane powyżej ceny są kwotami netto. Interpretacje przepisów podatkowych dotyczące zwolnienia z podatku VAT mogą ulegać zmianom. Korzystamy ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 29 i art. 113 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Istnieje ryzyko zmiany przepisów dotyczących zwolnienia z VAT za prowadzenie szkoleń zawodowych, co jest uzależnione od decyzji samych urzędów skarbowych, zmian regulacji podatkowych, zmian w ustawodawstwie itp. W przypadku wystąpienia takiej zmiany ceny mogą wzrosnąć o obowiązującą stawkę podatku VAT.