Informacje dla kandydatów na 4-letnie szkolenie
z psychoterapii poznawczo-behawioralnej

Bardzo dziękujemy za tak liczne zainteresowanie!
Informujemy, że zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do Krakowa, Gdańska, Warszawy i Lublina.
Start szkoleń planujemy na początek roku akademickiego 2023/24.

Pomimo utrudnień wynikających z sytuacji epidemiologicznej trwającej od marca 2020 Instytut Poznawczy rozpoczął swoją działalność zgodnie z założeniami. Szkolenia rozpoczęły się na jesieni 2020 roku w trzech lokalizacjach: Gdańsku, Krakowie i Warszawie, a od 2021 roku także w Lublinie. 

Szkolenia trwają 4 lata i po ukończeniu uprawniają do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego nadawany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej.  Instytut Poznawczy posiada rekomendację od Towarzystwa, czyli spełnia wszelkie wymagania i standardy Towarzystwa.

Ponadto absolwenci szkolenia uzyskają 300 punktów dydaktycznych na drodze do starania się o Certyfikat Seksuologa Klinicznego nadawany przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne.

Integralną częścią szkolenia jest moduł poświęcony psychoterapii zaburzeń seksualnych. Przygotowuje on do pracy terapeutycznej z najczęściej zgłaszanymi w gabinetach psychoterapeutów problemami w obrębie seksualności.

 

Procedura rekrutacyjna:

 

 • Podstawowe warunki przyjęcia na szkolenie z psychoterapii organizowane przez Instytut Poznawczy:
  • Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów, lekarzy i pedagogów. 
  • Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest uzyskanie dyplomu ukończenia studiów wyższych. 
  • Spośród zgłoszonych kandydatów w pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby z tytułem magistra psychologii lub lekarza medycyny ze specjalizacją z psychiatrii lub w trakcie tej specjalizacji.
 • Proces kwalifikacji:
  • Kandydaci powinni wypełnić ankietę zgłoszeniową oraz złożyć kopie poświadczające uzyskanie wykształcenia, życiorys zawodowy oraz wpłacić opłatę rekrutacyjną.
  • Władze ośrodka szkolącego podejmą decyzję o uznaniu kwalifikacji kandydatów na podstawie przesłanych dokumentów. 
  • Po pozytywnej ocenie kwalifikacji wybrani kandydaci zostaną proszeni o odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z komisją rekrutacyjną.
  • W niektórych przypadkach kandydaci będą mogli zostać poproszeni o podejście do egzaminu wstępnego. Procedura ta może być zastosowana zwłaszcza wobec kandydatów niebędących psychologami lub specjalistami psychiatrami.
  • O przyjęciu na szkolenie decyduje komisja rekrutacyjna na podstawie dokumentacji, wyniku rozmowy kwalifikacyjnej i wyniku ewentualnego egzaminu.
  • W przypadku kandydatów, którzy uzyskali taki sam wynik w postępowaniu rekrutacyjnym zadecyduje kolejność zgłoszeń. 
  • Data rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń to 3.04.2023, a zakończenia 14.05.2023. 
  • Kandydaci zostaną poinformowani najpóźniej w ciągu 10 dni od zakończenia procesu rekrutacji o wyniku kwalifikacji za pośrednictwem poczty email na adres podany w ankiecie zgłoszeniowej. 
  • Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

 Osoby zainteresowane prosimy o śledzenie strony internetowej i fanpage na facebooku, na których będziemy zamieszczać bieżące informacje.