Informacje dla kandydatów na 4-letnie szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że w dniu 31 maja 2024 r. zakończyliśmy proces zbierania zgłoszeń w rekrutacji do szkolenia w edycji 2024-2028.

Uruchomiliśmy nabór w 5 lokalizacjach:

– Gdańsk
– Kraków
– Lublin
– Warszawa
– Wrocław (NOWOŚĆ!)

Wkrótce będziemy się kontaktować z osobami aplikującymi do Instytutu Poznawczego.

Planowany początek szkoleń: jesień 2024 roku.

Wiadomości związane z rekrutacją prosimy kierować na adres: rekrutacja@instytutpoznawczy.edu.pl

Pomimo utrudnień wynikających z sytuacji epidemiologicznej trwającej od marca 2020 roku, Instytut Poznawczy rozpoczął swoją działalność zgodnie z założeniami. Szkolenia rozpoczęły się na jesieni 2020 roku w trzech lokalizacjach: Gdańsku, Krakowie i Warszawie, a od 2021 roku także w Lublinie. 

Szkolenia trwają 4 lata i po ukończeniu uprawniają do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego nadawany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej.  Instytut Poznawczy posiada rekomendację od Towarzystwa, czyli spełnia wszelkie wymagania i standardy Towarzystwa.

Ponadto absolwenci szkolenia uzyskają 300 punktów dydaktycznych na drodze do starania się o Certyfikat Seksuologa Klinicznego nadawany przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne.

Integralną częścią szkolenia jest moduł poświęcony psychoterapii zaburzeń seksualnych. Przygotowuje on do pracy terapeutycznej z najczęściej zgłaszanymi w gabinetach psychoterapeutów problemami w obrębie seksualności.

Procedura rekrutacyjna:

Podstawowe warunki przyjęcia na szkolenie z psychoterapii organizowane przez Instytut Poznawczy:

 • Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów, lekarzy i pedagogów. 
 • Warunkiem rozpatrzenia aplikacji jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Spośród zgłoszonych kandydatów, w pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby z tytułem magistra psychologii lub lekarza medycyny ze specjalizacją z psychiatrii lub w trakcie tej specjalizacji.

 Proces kwalifikacji:

 • Kandydaci powinni wypełnić ankietę zgłoszeniową oraz wpłacić opłatę rekrutacyjną. Następnie należy przesłać kopie poświadczające uzyskane wykształcenie, życiorys zawodowy oraz potwierdzenie przelewu, na adres mailowy: rekrutacja@instytutpoznawczy.edu.pl. W tytule wiadomości należy wpisać: Imię_Nazwisko_wybrane miasto. 
 • Władze ośrodka szkolącego podejmą decyzję o uznaniu kwalifikacji kandydatów na podstawie przesłanych dokumentów. 
 • Po pozytywnej ocenie kwalifikacji wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną z komisją rekrutacyjną.
 • W niektórych przypadkach kandydaci będą mogli zostać poproszeni o podejście do egzaminu wstępnego. Procedura ta, może być zastosowana zwłaszcza wobec kandydatów niebędących psychologami lub specjalistami psychiatrami.
 • O przyjęciu na szkolenie decyduje komisja rekrutacyjna na podstawie dokumentacji, wyniku rozmowy kwalifikacyjnej i wyniku ewentualnego egzaminu.
 • W przypadku kandydatów, którzy uzyskali taki sam wynik w postępowaniu rekrutacyjnym zadecyduje kolejność zgłoszeń. 
 • Data rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń to 18 marca 2024 r., a zakończenia 31.05.2024 r. 
 • Przekazanie ostatecznych wyników procesu rekrutacji nastąpi nie później niż z końcem czerwca 2024 roku. Terminy ogłoszenia wyników w poszczególnych miastach mogą nastąpić wcześniej, w zależności od przebiegu rozmów kwalifikacyjnych.
  Kandydaci zostaną poinformowani o wyniku rekrutacji, za pośrednictwem poczty email na adres podany w ankiecie zgłoszeniowej.
 • Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu zachęcamy do śledzenia strony internetowej, fanpage na Facebooku oraz konta na Instagramie, gdzie będziemy zamieszczać bieżące informacje.