Informacje dla kandydatów na 4letnie szkolenie
z psychoterapii poznawczo-behawioralnej

Rekrutacja 2021 zakończyła się otwarciem grup w 4 lokalizacjach: 

– Gdańsk
– Kraków
– Lublin
– Warszawa

Informacje o kolejnej rekrutacji podamy w pierwszym kwartale 2022r.
 

Pomimo utrudnień wynikających z sytuacji epidemiologicznej trwającej od marca 2020 Instytut Poznawczy rozpoczął swoją działalność zgodnie z założeniami. Szkolenia rozpoczęły się na jesieni 2020 roku w trzech lokalizacjach: Gdańsku, Krakowie i Warszawie. W tym roku otwieramy czwartą lokalizację, w Lublinie. 

Szkolenia trwają 4 lata i po ukończeniu uprawniają do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego nadawany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej.  Instytut Poznawczy posiada rekomendację od Towarzystwa, czyli spełnia wszelkie wymagania i standardy Towarzystwa.

Ponadto absolwenci szkolenia uzyskają 300 punktów dydaktycznych na drodze do starania się o Certyfikat Seksuologa Klinicznego nadawany przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne.

Integralną częścią szkolenia jest moduł poświęcony psychoterapii zaburzeń seksualnych. Przygotowuje on do pracy terapeutycznej z najczęściej zgłaszanymi w gabinetach psychoterapeutów problemami w obrębie seksualności.

Skrót programu szkolenia:

Moduły zajęciowe l. godz.
Zajęcia ogólnoterapeutyczne w TPB 340
TPB „trzeciej fali” 100
Zaburzenia seksualne 140
Zajęcia pracy własnej 120
Superwizje 200
   
Suma godzin szkoleniowych w Ośrodku 900
   
Staż kliniczny
(realizowany samodzielnie przez osobę szkolącą się)
360
   
Suma godzin całości szkolenia 1260

Procedura rekrutacyjna:

 • Podstawowe warunki przyjęcia na szkolenie z psychoterapii organizowane przez Instytut Poznawczy:
  • Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów, lekarzy i pedagogów. 
  • Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest uzyskanie dyplomu ukończenia studiów wyższych w roku 2021 (przed pierwszym zjazdem pierwszego roku szkolenia). 
  • W pierwszej kolejności na kurs będą kwalifikowane osoby z tytułem magistra psychologii lub lekarze medycyny ze specjalizacją w psychiatrii lub w trakcie tej specjalizacji.
 • Proces kwalifikacji:
  • Kandydaci powinni wypełnić ankietę zgłoszeniową oraz złożyć za pośrednictwem poczty email kopie poświadczające uzyskanie wykształcenia, życiorys zawodowy oraz wpłacić opłatę rekrutacyjną.
  • Władze ośrodka szkolącego podejmą decyzję o uznaniu kwalifikacji kandydatów na podstawie przesłanych dokumentów. 
  • Po pozytywnej ocenie kwalifikacji kandydaci zostaną proszeni o odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z komisją rekrutacyjną.
  • W niektórych przypadkach kandydaci będą mogli zostać poproszeni o podejście do egzaminu wstępnego. Procedura ta może być zastosowana zwłaszcza wobec kandydatów niebędących psychologami lub specjalistami psychiatrami.
  • O przyjęciu na szkolenie decyduje komisja rekrutacyjna na podstawie dokumentacji, wyniku rozmowy kwalifikacyjnej i wyniku ewentualnego egzaminu.
  • Data rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń oraz data zakończenia kwalifikacji będą podane wraz z rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego.
  • Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
  • Kandydaci zostaną poinformowani najpóźniej w ciągu 10 dni od zakończenia procesu rekrutacji o wyniku kwalifikacji za pośrednictwem poczty email na adres podany w ankiecie zgłoszeniowej.

 

Szczegóły dotyczące opłat (kliknij tu).