Opłaty za 4letni kurs psychoterapii w Instytucie Poznawczym

1. rok – 9600zł

2. rok – 9600zł

3. rok – 9900zł

4. rok – 10800zł

(opłaty za dany rok nauki będą rozłożone na 12 równych rat miesięcznych)

Koszt całego kursu: 39900zł

(1h = godzina dydaktyczna, czyli 45min zegarowych)

Po zakwalifikowaniu do udziału w kursie należy w ciągu 5 dni wnieść opłatę 900zł. Będzie ona stanowiła kaucję, którą rozliczymy na pokrycie kosztu za ostatnią opłatę miesięczną kursu. Dokonanie tej opłaty będzie warunkowało ostateczne zagwarantowanie udziału w szkoleniu. Szkoła zostawia sobie prawo do skreślenia z listy zakwalifikowanych uczestników osoby, które nie dokonają tej wpłaty i przyjęcie na ich miejsce kolejnych osób z listy rezerwowej.

Możliwe jest wniesienie opłaty za rok nauki z góry w terminie do 5 dni od daty uzyskania informacji o zakwalifikowaniu do udziału w kursie. W przypadku opłaty rocznej przyznajemy 10% zniżki. (W przypadku dokonania opłaty rocznej, w danym roku nauki nie wymagamy wpłaty kaucji).

Uwaga – osobom, które zaaplikują przed terminem 31.05.2021 przysługuje zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej.

Opłaty dodatkowe:

– 200zł opłata rekrutacyjna

– 100zł rocznie – składka członkowska PTTPB (płatne na konto Towarzystwa)

– opłata za powtarzanie zajęć w razie przekroczenia limitu nieobecności – zgodnie z ceną całego (20h) powtarzanego zjazdu

– 300zł poprawa egzaminu teoretycznego po 2 roku szkolenia

– 1500zł opłata za procedurę egzaminacyjną po zakończeniu kursu

– 1500zł opłata za poprawę całego egzaminu końcowego

– 300zł ponowne sprawdzenie 1 przypadku / 1 nagrania do egzaminu końcowego

– 200zł opłata za 1h dodatkowej superwizji indywidualnej


Konto bankowe:
ING 78 1050 1025 1000 0092 7454 0195
Instytut Poznawczy – Szkoła Psychoterapii