Opłaty za 4-letni kurs psychoterapii w Instytucie Poznawczym

  • opłata rekrutacyjna – 200zł
  • opłata wstępna, stanowiąca kaucję zwrotną na koniec szkolenia
    oraz gwarantująca udział w kursie – 1000zł
  • całość szkolenia – 48000zł

  • płatności za szkolenie można dokonywać w trybie comiesięcznym, lub za rok nauki z góry
  • roczny koszt kursu wynosi 12000zł i w trybie płatności comiesięcznych jest rozłożony
    na 12 rat po 1000zł
  • opłata za rok nauki z góry podlega zniżce i wynosi 11000zł

Po zakwalifikowaniu do udziału w kursie należy w ciągu 5 dni wnieść opłatę wstępną. Będzie ona stanowiła kaucję zwrotną, która zostanie rozliczona w opłatach za ostatnie miesiące ostatniego roku kursu. Dokonanie tej opłaty będzie warunkowało ostateczne zagwarantowanie udziału w szkoleniu. Szkoła zostawia sobie prawo do skreślenia z listy zakwalifikowanych uczestników osoby, które nie dokonają tej wpłaty i przyjęcie na ich miejsce kolejnych zakwalifikowanych kandydatów, którzy znaleźli się na liście rezerwowej.

Możliwe jest wniesienie opłaty za rok nauki z góry w terminie do 5 dni od daty uzyskania informacji o zakwalifikowaniu do udziału w kursie. W przypadku opłaty rocznej przyznajemy zniżkę 1000zł (równoważną jednej opłacie w trybie comiesięcznym). Osoby dokonujące opłaty rocznej nie muszą wpłacać kaucji.


Konto bankowe:
ING 78 1050 1025 1000 0092 7454 0195
Instytut Poznawczy – Szkoła Psychoterapii