Opłaty za 4-letni kurs psychoterapii w Instytucie Poznawczym
– informację o opłatach dla edycji kursu 2023-2027 podamy wkrótce

Po zakwalifikowaniu do udziału w kursie należy w ciągu 5 dni wnieść opłatę wstępną. Będzie ona stanowiła kaucję zwrotną, która zostanie rozliczona w opłatach za ostatnie miesiące ostatniego roku kursu. Dokonanie tej opłaty będzie warunkowało ostateczne zagwarantowanie udziału w szkoleniu. Szkoła zostawia sobie prawo do skreślenia z listy zakwalifikowanych uczestników osoby, które nie dokonają tej wpłaty i przyjęcie na ich miejsce kolejnych zakwalifikowanych kandydatów, którzy znaleźli się na liście rezerwowej.

Możliwe jest wniesienie opłaty za rok nauki z góry w terminie do 5 dni od daty uzyskania informacji o zakwalifikowaniu do udziału w kursie. W przypadku opłaty rocznej przyznajemy 10% zniżki. Osoby dokonujące opłaty rocznej nie muszą wpłacać kaucji.


Konto bankowe:
ING 78 1050 1025 1000 0092 7454 0195
Instytut Poznawczy – Szkoła Psychoterapii